دوزیستان

 
 

 

 

 

قورباغه،سمندر آبي، غوك، سوسمار آبي

 

دوزيستان موجوداتي هستند كه با آب ارتباط بسيار نزديكي دارند، اغلب آنها بيشترين زمان خود را در آب مي گذرانند و قسمتي از زندگي خود را در خشكي سپري مي كنند. اين حيوانات خونسرد هستند. مهره داران به 3 گروه تقسيم مي شوند: سوسمارهاي آبي و سمندرهاي آبي، قورباغه ها و وزغ ها . سيكل زندگي دوزيستان شامل يك دگرديسي از نوزاد آبزي( كه توسط آبشش تنفس مي نمايد) به بزرگسالي ( تنفس با شش) مي باشد. بيشتر در نواحي نزديك به آب  و در مناطق گرمسيري و معتدل زندگي مي كنند. اگرچه برخي از آنان  به زندگي در نواحي سرد و خشك نيز خو گرفته اند.

 

تكامل

 

مرحله اول زندگي اين موجودات : مرحله تنفس آبششي مي باشد ، نوزاد آبزي (تنفس با آبشش) سپس سيستم تنفسي آنها طي تغييراتي كه آن را دگرديسي مي نامند به شش تبديل مي شود. اولين دو زيست چيزي در حدود 370 ميليون سال قبل ظاهر شده است دوراني كه نسلي از ماهي باله دار گوشتي مي زيسته است. اولين گونه ها به صورت دسته جمعي مي زيسته اند. دوزيستان ابتدايي مرحله اي بين آبزيان ابتدايي و خزندگان زميني بوده اند.

 

پوست

 

پوست دوزيستان برهنه و نرم است، هيچ گونه فلس يا مويي آن را نمي پوشاند. اين موجودات بيشتر زمان خود را در آب سپري مي نمايند و همين مسئله از خشكي پوست آنها جلوگيري مي نمايد. پوست بيشتر دوزيستان در بيرون آب سريعاً خشك مي شود. بنابراين آنها بايد مرتباً در آب باشند. تمام دوزيستان داراي غده سمي ترشح كننده در روي پوستشان  مي باشند. كه بويي بسيار متعفن را از خود ساتع مي نمايند و بدين وسيله شكار خود را سمي مي كنند. پوست اين جانداران شامل تعداد زيادي  سلول هاي رنگينه است، تعدادي از دوزيستان داراي رنگهاي روشن نيز هستند. اين مسئله كاملاً در گونه هاي مختلف دوزيستان متداول است. تعدادي از دوزيستان از طريق پوستشان نفس مي كشند، بنابراين هميشه بايد پوستشان را مرطوب نگه دارند.

 

تغيير رنگ پوست

 

اين موجودات اين خاصيت را دارند كه رنگ پوست خود را تغيير بدهند، در موقعيت هاي مختلف مانند تغيير درجه حرارت، يا در موقع پنهان شدن اين كار را انجام مي دهند. مثلاً قورباغه درختي پوستش به رنگ سفيد است و مي تواند به رنگ سبز روشن تغيير رنگ بدهد.

 

آناتومي بدن

 

ساختار بدني اين موجودات با مهره داران مقايسه شده است، ساختار بدني آنها براي زندگي در آب و خشكي كاملاً آنها را سازگار نموده است. اغلب دوزيستان داراي عضو 4 قسمتي، با 4 انگشت در جلوي هر عضو هستند، و 5 تا انگشت در پشت مي باشند. سوسمار و سمندر آبي داراي سري كوچك و كشيده ،بدني كوچك با اعضاي بدني كوتاه با طول مساوي و دم طويل مي باشند. با اين وجود برخي از سمندرها بدن كوچكتري با تعداد انگشتان كمتري دارند. بيشتر قورباغه ها و وزغ ها داراي ساختار بدني متمايزي هستند، سر بزرگ، پشت كوتاه، انگشتان جلويي كوتاه و بدون دم هستند.